Budowa

Posiada dwie sumy kontrolne dla całego kodu (mod 86) oraz sumę kontrolną dla każdego wiersza (mod 103). Każdy wiersz ma następującą strukturę:
 • "cicha" strefa
 • znak start
 • znak zestawu kodowania
 • wskaźnik wiersza
 • dane (4 lub więcej znaków, specjalne funkcje lub znaki)
 • znak kontrolny wiersza
 • znak stop
 • "cicha" strefa
Dane są kodowane według reguł określonych dla kodu Code 128. Suma kontrolna jest obliczana w taki sam sposób jak dla Code 128. Pierwszy wiersz zawiera informacje o liczbie wierszy. Informacja ta jest zapisana w identyfikatorze. Ostatni wiersz zawiera dwie sumy kontrolne kodu. Pomiędzy kolejnymi wierszami może wystąpić pasek do oddzielania, ale nie jest on obowiązkowy. Te same dane mogą być reprezentowane przez różne symbole Codablock F poprzez użycie różnych metod kodowania.
Istnieją trzy zestawy znaków:
 • Subset A: zawiera wszystkie standardowe duże litery i znaki interpunkcyjne wraz ze znakami kontrolnymi ASCII(0)-ASCII(95) i 7 znakami specjalnymi ASCII(96)-ASCII(102).
 • Subset B: zawiera wszystkie standardowe duże i małe litery wraz z 7 znakami specjalnymi.
 • Subset C: zawiera zestaw 100 par cyfr od 0 do 99 oraz 3 znaki specjalne ASCII(100)-ASCII(102).

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.